Algemene voorwaarden

Reachless Bv (H’art Beatz studio) | Verrijn stuartweg 3R | 1112 AW Diemen | 

  • KVK 82074305

1 HUURPERIODE EN RESERVERING

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk. De betaling gaat via de website. De huurperiode geldt voor een minimum van 1 uur inclusief het opstellen van belichting, opstellen van personen of producten en eventuele visagie. De fotostudio kun je boeken door het invullen van het reserveringsformulier op de website.

2 HUUROVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door H’art beatz van de verstrekte opdracht, doordat huurder akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden op het boekingsformulier.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die aanwezig zijn op het terrein van H’art beatz. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

In de huurprijs is het gebruik inbegrepen van de aanwezige apparatuur behorende bij de fotostudio, de buitenruimte, make-up & stylingruimte en het gebruik van de toiletten.

3 ANNULERINGSBELEID

Annuleren: 

Tot 48 uur voor aanvang: Kosteloos annuleren.

Tot 24 uur voor aanvang: Er wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Binnen 24 uur voor aanvang: Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht.

Indien facturen niet binnen de afgesproken termijn zijn betaald of huurder niet op tijd heeft geannuleerd, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder en treden alle gevolgen van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek in.

Bij een no-show wordt 100% in rekening gebracht.

‘Deze ruimtes worden enkel ter beschikking gesteld voor beroepsmatige doeleinden en zijn niet te huur voor recreatie. Dat wil zeggen dat er geen verhuur mogelijk is voor feesten en partijen.’

4 APPARATUUR EN FACILITEITEN

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website.

5 AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUD

De huurder van de ruimte is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct en te gebruiken en te onderhouden.

De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijkt dat er sprake is van een beschadiging of vermissing, dan dient dit door de huurder vooraf gemeld te worden bij de Studio Manager of per mail naar info@hartbeatzstudio.com . Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

6 BETALING

Alle door Har’t beatz gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW.

7 VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. In verband met uw en onze veiligheid wordt de fotostudio bewaakt door een geavanceerd camera- en alarmsysteem.

8 FLOORMANAGEMENT

De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van H’art beatz of een aangewezen persoon altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn. Voor privacy gevoelige shoots kan er vooraf worden overlegd. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots of sessies.

9 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven in verband met ongewenste bezoekers op het terrein.  De huurder moet hier zelf op toezien.
2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot of sessie toegang tot het terrein verleent.
3 Na gebruik de studio weer netjes achterlaten. Schoonmaakspullen zoals een bezem en stoffer en blik kunnen gevonden worden in de kast in de styling ruimte. Ook dienen alle koffie- en theekopjes weer schoon in de kast te worden gezet.
4 Op geen manier mag er overlast worden veroorzaakt.
5 Met de fotostudio, apparatuur en andere spullen dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen restitutie plaatsvinden.

10 PRIVACYBELEID

H’art beatz zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze huurders. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacybeleid. Indien je een fotostudio huurt bij H’art beatz in Diemen wordt er gevraagd om een naam, telefoon nummer, adres en email adres. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om te communiceren over onze diensten. En deze zullen wij logischerwijs nooit verstrekken aan derden.